IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic li informem dels següents aspectes:

El titular d’aquesta web es Coordinadora d’Entitats de Salut Mental i Addiccions  és una associació inscrita al Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya.
El CIF es G25714791 i el domicili social està situat al Henri Dunant, 1, 25003 Lleida, amb correu electrònic coordinadora.lleida@gmail.com i telèfon 697 77 57 64.
Els continguts d’aquesta web han estat realitzats amb informació de fonts internes del titular i posats a disposició dels usuaris d’Internet.

 

CONDICIONS D’US DE LA WEB

Mitjançant aquesta pàgina Web es facilita l’accés al Web de la Coordinadora d’Entitats de Salut Mental i Addiccions.
El fet de connectar-se a aquesta pàgina web implica l’acceptació del present avís legal.
Aquest Avís Legal i Política de privacitat pot modificar-se.

 

POLÍTICA DE COOKIES

Consulteu la nostra política de cookies.

 

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts, així com el seu disseny gràfic i codis font són propietat intel·lectual de la nostra companyia, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del website.   Aquests drets estan registrats en el Registre de la Propietat Intel·lectual.

 

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

Coordinadora d’Entitats de Salut Mental i Addiccions  no es responsabilitza del dany que es pogués derivar per un incorrecte ús d’aquesta web o a algun dels portals que apareguin com vincles en la nostra web.   Respecte els links o hiperenllaços declinem tota responsabilitat per aquells que remetin a la nostra pàgina web i en el cas d’aquells que apareguin a la nostra pàgina la connexió ho faran a títol informatiu.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per qualsevol controvèrsia relacionada amb el present avís legal les parts accepten el sotmetiment exprés als jutgats de Lleida (Catalunya)