Des del mes de desembre passat, la Coordinadora d’Entitats de Salut Mental i Addiccions ha estat treballant en el disseny d’un projecte pilot dirigit a persones amb problemàtiques de salut mental que conviuen amb els seus familiars. Aquest treball s’ha portat a terme amb la col·laboració i implicació de totes les entitats que integren la Coordinadora, especialment de l’Associació Salut Mental Ponent, l’Associació Alba i l’Associació Talma, i dels recursos sanitaris de la xarxa de salut mental.

Aquest programa  planteja desenvolupar pràctiques innovadores i de transformació social cap a la integració i l’apoderament de la primera persona i el familiar. Es fa un plantejament integral de la persona i del familiar, de les seves necessitats, fent que totes les actuacions vagin dirigides a la plena inclusió social. Els objectius d’aquest programa són promoure l’autonomia, la qualitat de vida i l’apoderament de les persones amb diagnòstic de problema en salut mental, sent part activa en el seu procés de recuperació i facilitant la seva inserció comunitària.

I, de l’altra, apoderar al familiar, donant-li suport i fent-lo partícep del pla d’acció, jaque és un dels pilars fonamentals en el procés de recuperació de la primera persona.

 

Aquest projecte està finançat per la Diputació de Lleida, gestionat per la Coordinadora d’entitats de Salut Mental i Addiccions i implementat per l’Associació de Salut Mental Ponent, l’Associació Alba i l’Associació Talma.  El projecte es durà a terme a tota la província de Lleida  fins al desembre de 2019, moment en el que es publicaran els resultats.