ORIENTADOR LABORAL PEL SERVEI INTEGRAL D’ORIENTACIÓ, ACOMPANYAMENT I SUPORT
A LA INSERCIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITATS I/O TRASTORNS DE SALUT MENTAL.

Empresa: Talma
Ubicació: Apunt, Servei de formació i inserció laboral. Les Borges Blanques, Lleida.
Requisits:
 Titulació universitària en l’àmbit social
 Experiència en gestió d’equips. Mínim 2 anys.
 Experiència amb col·lectiu de salut mental i/o discapacitat intel·lectual. Mínim 6 mesos
Funcions:
 Coordinar, formar i orientar social i laboralment un grup de 10 persones amb
discapacitat i/o trastorn de la salut mental
 Dissenyar el pla de treball de la persona participant
 Orientació laboral
 Treballar les competències transversals amb la persona participant
 Acompanyament i seguiment a la inserció
 Prospecció d’empreses i sensibilització dins del teixit empresarial.
Horari: Jornada sencera. Horari de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 i dues tardes a convenir.
Lloc de treball: Les Borges Blanques, Lleida.
Tipus de contracte: Contracte d’obra i servei determinat.
Salari: Segons conveni
Es requereix vehicle propi.
Enviar currículums a: Erika (apunt@talma.cat/ 675 298 508)
Incorporació: 1 de setembre del 2020.
www.talma.cat