L’any 2017 implantàrem un nou projecte de contacte social, gràcies a la convocatòria de TLC3 d’Obertament

“Periodistes contra l’estigma en salut mental”

Els problemes de salut mental són un tema sobre el qual ens resulta difícil informar, alhora que també costa descriure’ls de forma exacta. I els professionals de la comunicació tenen aquí un paper fonamental, ja que són els que informen la societat a través dels mitjans de comunicació.
És per aquest motiu que us presentem: “Periodistes contra l’estigma en salut mental” aquest nou projecte consistirà en un taller de quatre sessions en les quals l’objectiu principal és millorar o modificar comportaments dels professionals de la comunicació envers la salut mental, donant eines i consells des de la primera persona.
La iniciativa va sortir del grup d’activistes de Lleida, a partir de l’encaix dels dos projectes: Obertament i Amb Experiència Pròpia, i s’ha considerat presentar aquest projecte conjuntament, i catalogar-ho com a la primera acció conjunta.