Comissió Dia Internacional de les persones amb Discapacitat

Aquesta comissió està formada per les diferents federacions i o entitats que treballen amb persones amb discapacitat i problemàtica de salut mental.

Federació ALLEM, DOWN LLEIDA, Federació ECOM, FEPCAT, FeSALUT, ONCE Lleida i Salut Mental Catalunya. Terres de Lleida.

Cada any s’organitzen una sèrie de reunions per tal de planificar el Dia Internacional de les persones amb Discapacitat.