Grup activista de Lluita contra l’estigma a Lleida

Aquest projecte és conjunt entre ObertamentFederació SMC, i Salut Mental Catalunya-Terres de Lleida. Coordinadora d’entitats de salut mental i addiccions, i consisteix en la dinamització d’un grup de persones amb problemes de salut mental, provinents de totes les associacions de salut mental que aglutina la Coordinadora. Aquest projecte inclou tres fases:

Fase 1. Formació

D’una banda Obertament  proporciona formació als activistes a territori, que consisteix en 7 sessions on es treballen diferents conceptes:

• Sessió introductòria

En aquesta primera sessió es treballa i es genera debat entorn als conceptes més importants relacionats amb la salut mental, la discriminació i l’estigma. Es presenten els projectes d’Obertament i de Amb experiència pròpia.

• Sessions de portaveus (2 sessions)

L’objectiu d’aquestes sessions és el de preparar-nos per parlar amb els mitjans de comunicació  o en públic. Es realitza una introducció al voltant dels mitjans de comunicació i el seu funcionament, i es treballa  la realització d’entrevistes a través d’exercicis pràctics.

• Sessions de sensibilització (3 sessions)

L’objectiu d’aquestes sessions és el de preparar-nos per poder comunicar la nostra història als altres. Es treballa al voltant dels principis de la comunicació humana, la planificació d’una activitat de sensibilització i la construcció d’una història de vida.

• Sessió de dinamització de grups

Fase 2. Planificació d’accions

I d’una altra banda i mitjançant l’establiment d’accions prioritzades impulsades al territori de Lleida, com accions de sensibilització i lluita contra l’estigma a professionals de l’àmbit sanitari, a instituts, universitats i d’altres d’associacions.

Posant d’exemple la quantitat d’accions que es desenvolupen a la resta del territori de Catalunya, i que les persones que fins ara han participat, gaudeixen d’una gran transformació, aquest gran canvi incideix de forma molt positiva en la persona, augmenta de forma considerable la seva autoestima i apoderament.

Consisteix en la dinamització d’un grup de persones amb problemàtica de Salut Coordinadora, que mitjançant formació en sensibilització, apoderament i expressió en públics es reuneixen per establir una sèrie d’accions de sensibilització a diferents col·lectius per tal de lluitar contra l’estigma i la discriminació que existeix en Salut mental.

Fase 3. Implementació d’accions

Mitjançant del treball coordinat dels activistes i associacions s’estableixen un seguit d’accions de sensibilització i lluita contra l’estigma al territori de Lleida:

Trobada AEP Tàrrega

• Sessions de sensibilització a la Universitat de Lleida

 • Entrevistes a mitjans territorials abraçant el tema de l’estigma en salut mental

• Esmorzar amb periodistes

• Contacte social: cuina amb felicitat com a ingredient principal