Suport a l’autonomia per a persones amb problemàtica de salut mental que conviuen amb el familiar

Aquest programa promou l’autonomia, la qualitat de vida i l’apoderament de les persones amb diagnòstic de salut mental, sent part activa del seu procés de recuperació i facilitant la seva inserció comunitària. D’altra banda, pretén apoderar al familiar, donar-li suport i fer-lo partícip del pla de treball.

El programa destaca i valora al grup familiar i a la mateixa persona afectada, com a actors principals del procés de recuperació, així com pretén millorar l’atenció que actualment estan rebent les persones afectades, mitjançant la participació activa de tots els agents implicats i fomentant el treball en xarxa amb tots els recursos de salut i comunitaris, tant públics com privats. Aquest programa es realitza conjuntament amb l’Associació Salut Mental Ponent, el Grup Alba, Alba Jussà SCCL i l’Associació Talma.